FG, Konus, Kante 90°, Ø 030, 8.0 mm, Schwarz 150 Mikron