FG, Konus, Kante 90°, Ø 013, 8.0 mm, Schwarz 125 Mikron